Pga. Covid-19 forsamlingsregler er generalforsamlingen og legatoverrækkelsen også i år udskudt til august måned
og afholdes således lørdag den 28. august 2021 kl. 16-ff. i Silkeborg.

Kunstnere