Henny Møller

Født 1933

Tildelt Silkeborg Kunstnerlegat den 27. april 1985. Overrakt og motiveret af Poul Gertz Andersson, der blandt andet sagde: Da jeg for kort tid siden besøgte Henny Møller, traf jeg en alvorligt arbejdende kunstner, lidt sky, en kunstner, som – viste det sig – tager opgaven alvorligt. I samtalens løb fortalte hun om det at være kunstner. Det at opfange alle de små påvirkninger, som kommer til en som dårlige, og bearbejde dem og give dem videre kunstnerisk, så at sige udstille sig selv for et mere eller mindre undrende publikum. Hun fortalte om, hvor svært det var, således at udstille sig selv. Og hvor svært det var at skulle forklare dette eller dette billede, fordi så mange følelser er med. Derfor skal Henny Møllers billeder heller ikke forklares ved denne lejlighed. De skal opleves i den sprudlende farvesymfoni, som er hendes særkende.