Pga. den aktuelle Covid-19 situation i DK er generalforsamlingen 2020 udskudt til aug./sept. – dato følger

Jørgen Teik Hansen

Født 1947

Tildelt Silkeborg Kunstnerlegat den 3. maj 1990. Der blev ikke holdt en egentlig motiveringstale,men efter overrækkelsen gennemførte Åge Valbak en samtale med Jørgen Teik Hansen, hvorigennem legatmodtageren blev præsenteret for generalforsamlingen.